Voor professionals

Ben je professional of een organisatie en heb je interesse in een workshop, informatieavond of presentatie op locatie of online? Neem dan vrijblijvend contact op over de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de volgende onderwerpen: huilen, prikkels, slaap en voeding, hechting, dragen en babymassage.

Werken met baby’s

Alle pedagogisch medewerkers die werken met baby’s moeten een bijscholing volgen om de kwaliteit van het werken met baby’s te verbeteren. De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) schrijft dat vanaf 1 januari 2025 voor.

Omdat ik zelf ervaring heb in de kinderopvang, als gastouder en als babycoach, weet ik hoe belangrijk deze scholing is.

De scholing “werken met baby’s voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK.

De scholing bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur.

Inhoud van de scholing:

  1. Visie op baby’s en babyopvang
  2. Het bieden van emotionele ondersteuning
  3. Respect voor autonomie en bieden van structuur en continuïteit
  4. Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet en taalontwikkeling
  5. Ontwikkelingsstimulering en motorisch en zintuigelijke ontwikkeling
  6. Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  7. Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

De scholing kan incompany gegeven worden op bijvoorbeeld kinderdagverblijven, bij gastouderbureaus voor gastouders of op scholen voor pedagogisch medewerkers in opleiding.

Wil je meer informatie of een offerte opvragen? Stuur me gerust een berichtje.